26.06.2020 Clinical

Retrospectiivinen katsaus RegJoint implantin tuloksiin CMC artroplastiassa

Marcuzzi et al. on julkaissut pitkän aikavälin tulokset kliinisistä tutkimuksista, jotka tehtiin 2004 - 2006 CE merkinnän hakemista varten. Voima ja liikelaajuus paranivat ja kipu väheni, eikä tässä ryhmässä tarvittu uusintaleikkauksia.

Read Publication
02.02.2020 Clinical

RegJoint implantin kliiniset tulokset peukalon tyvinivelen uusintaleikkauksissa

Dr. Kennedy et al julkaisi 22 potilaan hyvät tulokset vähintään kahden vuoden seuranta-ajalla. Potilaat olivat eri syistä joutuneet uusintaleikkauksiin ja RegJoint implanttia käyttiin näissä uusintaleikkauksissa. 

 

 

Read Publication
29.12.2019 Clinical

9 vuoden seurantatulokset RegJoint implantista isovarpaan tyvinivelessä (MTP 1)

Dr. Partio at al julkaisi pitkän aikavälin seurantatulokset 18 potilaasta, joilta oli leikattu kaikkiaan 21 isovarpaan tyviniveltä kliinisten tutkimusten aikana 1997 - 2002.

Read Publication
13.11.2019 Clinical

Alustavat tulokset RegJoint implantista totaalitrapezektomiassa

Dr. Mattila et al julkaisi 18 kuukauden seuranta-ajan tulokset 34 potilaan aineisosta. Kliinisiä tulokset arvioitiin tyydyttäviksi, mutta huomautettiin havaituista osteolyysin merkeistä. 

Read Publication
01.04.2019 Clinical

Uusintaleikkaukset trapeziometakarpaali arthroplastiassa

Simo Mattila ja Eero Waris ovat julkaisseet 10 vuoden seurantatulokset leikkauksista ja arvioineet riskitekijöitä ja uusintaleikkausten tulosten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Uusintaleikkauksia esiintyi tällä indikaatioalueella 5% ja 9% alle 55 vuotiailla potilailla .

Read Publication
02.07.2018 Clinical

Yhden vuoden kliiniset tulokset trapeziumin kokopoiston jälkeen

Van Royen at el julkaisi pienen kymmenen potilaan aineiston. Yhden vuoden seuranta-aika on lyhyt lopullisten johtopäätösten tekemiseen hoitotuloksesta. 

Read Publication